Natrolite, Parrsboro, Nova Scotia. FOV 3mm F. Ruehlicke photo