Catapleiite, Mont Saint-Hilaire, Quebec. FOV ~4 mm. Stephen Stuart photo.